fbpx

Cursuri acreditate UE

Proiecte

Proiecte

nr.991 /26 Mai 2021

Anunt castigator

Titlu :Furnizare Materiale consumabile
Descriere: Achizitionare de materiale consumabile, pentru grupul tinta, folosite in vederea realizarii instruirii practice. (80 lei inclusiv TVA pentru Dezinfectant*39 buc, 3,3 lei inclusiv TVA pentru halat de unica folosinta*11 050 buc, 11 lei cu TVA pentru bonete protectie de unica folosinta*221 buc, 58 lei cu TVA pentru manusi de unica folosinta*221 buc, 24 lei cu TVA pentru masca chirurgicala*221 buc)
COD CPV : 33741300-9 | Dezinfectant pentru mâini; 18143000-3 | Echipamente de protecţie; 33140000-3 | Consumabile medicale; 33141420-0 | Mănuşi chirurgicale; 33199000-1 | Îmbrăcăminte pentru personalul medical
Castigator: SC BEAUTY ONE HAIR & COLOUR S.R.L. indeplineste conditiile tehnice stabilite si a prezentat oferta de 59 696 lei cu TVA – declarata castigatoare.
Prezentul anunt ramane publicat timp de 8 zile, termen in care reprezentantul SC BEAUTY ONE HAIR & COLOUR S.R.L. este asteptat la semnarea contractului. ( Acordului de furnizare)

Nr. 934/19.05.2021
Anunt Achizitie
Titlu: Furnizare Materiale consumabile
Descriere: Achizitionare de materiale consumabile, pentru grupul tinta, folosite in vederea realizarii instruirii practice a cursurilor de calificare Nivel 2 si nivel 3, dupa cum urmeaza : 1 Grupa – Brutar, 2 Grupe – Cofetar Patiser si 4 Grupe – Preparator Produse din Carne si Peste (80 lei inclusiv TVA pentru Dezinfectant*39 buc, 3,3 lei inclusiv TVA pentru halat de unica folosinta*11 050 buc, 11 lei cu TVA pentru bonete protectie de unica folosinta*221 buc, 58 lei cu TVA pentru manusi de unica folosinta*221 buc, 24 lei cu TVA pentru masca chirurgicala*221 buc)
COD CPV: 33741300-9 | Dezinfectant pentru mâini; 18143000-3 | Echipamente de protecţie; 33140000-3 | Consumabile medicale; 33141420-0 | Mănuşi chirurgicale; 33199000-1 | Îmbrăcăminte pentru personalul medical
Achizitor:
Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău
Titlul proiectului:
Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor
Cod proiect
135102
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului
PARTENER 3

INFORMAŢII GENERALE
Achizitor:
Denumire: Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău
Adresă: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania
Persoană de contact: Elena SOVA
Telefon: 0743 411 063
E-mail: scsbacau@yahoo.com
Fax: 0234/520565
Adresă de internet: www.scsbacau.ro

a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 26 Mai 2021, ora 08:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania. Ofertele precum si comunicarile procedurii se vor face fie prin adresa scrisa , prin email sau fax.
c) Evaluarea ofertelor se va face in data de 26 Mai 2021, ora 16:00.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.
8. COMUNICAREA OFERTEI CASTIGATOARE:
Se va face pe site-ul www.scsbacau.ro , in data stipulata la pct.1, lit.c., dupa ora stipulata.
Castigatorul ramane publicat timp de minim 8 zile calendaristice.

9. MODALITATE DE SEMNARE A CONTRACTULUI:
In termen de 8 zile de publicarea castigatorului, ofertantul castigator este așteptat la semnarea contractului.

MICCA – Măsuri integrate de creșterea calificării angajaților,

cod SMIS 135102

Contract nr. POCU/726/26/6/12/135102/05.03.2021

Total costuri eligibile ale proiectuluiSuma solicitată de la Autoritatea Contractantă% din total costuri eligibile ale proiectului
LEI  4701473,12LEI 4529402,51%95

 

Perioada de desfăşurare a proiectului 08.03.2021 – 07.03.2023

Parteneri:

SC BRAHMS INTERNAŢIONAL SRL BRAŞOV (P1)

SC SIBARO SRL SFÂNTU GHEORGHE (P2)

FUNDAȚIA ȘCOALA COMERCIALĂ ȘI DE SERVICII BACĂU (P3)

 

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea accesului pentru cresterea participarii la programele de FPC inclusiv la procesele de validare a competentelor profesionale dobandite in context non-formale si informale, pe o perioada de 24 luni, a 654 persoane din care 198 persoane cu varsta peste 40 ani, persoane cu nivel scazut de calificare si din mediul rural, facilitand certificarea a 563 de angajati din domeniile constructii, industrie, comert, turism si servicii, urmare actiunilor de consiliere si orientare in cariera de care beneficiaza 654 persoane.

Obiectivul proiectului corespunde intru totul obiectivului specific al AP6, prioritatea de investitii 10.iii. si a fost stabilit pornind de la elaborarea piramidei necesitatilor in cadrul mai multor societati comerciale cu activitate relevanta in domeniul proiectului: pondere ridicata a angajatilor necalificati in domeniul activitatilor pe care le presteaza, deprofesionalizarea si demotivarea angajatilor, pierderea increderii in sine a angajatilor,lipsa de interes atat a angajatorilor cat si a angajatilor privind FPC, gama restransa de servicii de informare, consiliere si orientare in cariera.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung determinand prin cresterea nivelului de calificare al angajatilor, imbunatatirea competitivitatii in vederea obtinerii unei calificari complete, actuale si corelarea educatiei si invatarii pe parcursul vietii cu cerintele pietei muncii. Prin activitatile de formare specifice si furnizarea de competente necesare personalului angajat, prezentul proiect contribuie la calificarea/ recalificarea/ specializarea angajatilor din domeniile industrie, comert, turism si servicii, determinand cresterea nivelului de calificare in corelatie cu piata muncii;- asigura îmbunatatirea abilitatilor de baza si transversale, atat profesionale, cat si non-profesionale, precum si a competentelor antreprenoriale; -promovarea accesului angajatilor la programe de FPC inclusiv la procesele de validare a competentelor profesionale dobandite in contexte non-formale si informale, in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificari complete; -promovarea beneficiilor FPC in randul angajatilor/angajatorilor;-propunerea de activitati inovatoare privind accesul si participarea la formare profesionala continua si dobandirea de noi competente, prin:

Obiectivele specifice:

 OS 1 – Imbunatatirea abilitatilor personale a 654 de angajati, din care cel putin 196 angajati cu nivel scazut de calificare, angajati cu varsta peste 40 ani sau angajati din mediul rural, din Regiunile Centru si Nord Est, pe o perioada de 24 luni, prin furnizarea serviciilor de consiliere si orientare in cariera, in scopul mentinerii pe piata muncii prin dezvoltarea carierei;

OS2 – Certificarea prin dezvoltarea competentelor profesionale a 543 angajati, din care cel putin 198 angajati cu nivel scazut de calificare (105), angajati cu varsta peste 40 ani (51) sau angajati din mediul rural (42) din Regiunile Centru si Nord Est, care au participat la activități de învățare, din care 176 prin certificarea competentelor profesionale dobandite in context non-formal si informal intr-o perioada de 24 luni.

OS 3 – Imbunatatirea abilitatilor personale privind competentele digitale, sociale și civice, de comunicare, antreprenoriale pentru 489 angajati, in scopul corelarii cu cerintele pietei muncii, intr-o perioada de 24 luni;

OS 4 – Asigurarea menținerii, pe o perioada de 24 luni, a 380 angajati, din care cel putin 115 angajati cu nivel scazut de calificare (60), angajati cu varsta peste 40 ani (33) sau angajati din mediul rural (22) din grupul tinta la același angajator cu încadrarea pe o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate, sau schimbarea locului de muncă cu încadrarea într-o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate;

OS 5 – Asigurarea conditiilor de continuare a formarii profesionale pentru 66 persoane (din care cel putin 20 angajati cu nivel scazut de calificare, angajati cu varsta peste 40 ani sau angajati din mediul rural) la încetarea calității de participant, din care 23 dobandesc competente antreprenorialeprofesională în vederea stabilirii traseului profesional pentru 502 persoane din care 251 șomeri și persoane inactive (din care 51 persoane cu vârste peste 54 ani, 76 șomeri de lunga durată, persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație), 100 persoane aparținând comunității roma, 151 persoane provenind din mediul rural

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1 – Activitati ale managementului proiectului: A1.1 Monitorizarea implementarii activitatilor proiectului

A2 – Organizarea de acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC (P1, P2, P3) cu: A2.1 Organizarea de evenimente vizand informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC in scopul constituirii grupului tinta; A2.2 Constituirea grupului tinta cu 654 beneficiari din care 60% femei, 198 angajati cu nivel scazut de calificare (105), cu varsta peste 40 ani,(51) din mediul rural (42)

A3 Consiliere profesională si tutorat pentru grupul țintă in scopul încurajarii participării la programele de FPC la validarea si certificarea competentelor profesionale dobândite în contexte non-formale și informale (P1, P3)

A4 – Organizarea si desfasurarea programelor de FPC (P1, P2, P3).

A4.1 Organizarea si desfasurarea programelor FPC de initiere care nu se supun reglementarilor OUG 129/2000 (P1, P3)

A4.1.1 Curs EqualSkills 25 serii cu 17 persoane/serie, totalizand 425 persoane participante provenind din reg.Centru (P1)

A4.1.2 Curs Editare grafica si video, 2 serii cu participarea a 10 persoane/serie (P3) provenind din reg. Nord Est cu scopul dobandirii de catre persoanele participante de notiuni la nivel de initiere de grafica si promovare video

 A4.1.3 Curs Art director publicitate 2 serii cu participarea a 14 persoane/serie, (P3) provenind din reg. Nord Est cu scopul dobandirii de catre persoanele participante de notiuni la nivel de initiere promovare social-media.

A4.2 Organizarea si desfasurarea programelor FPC autorizate conform OUG 129/2000.

A4.2.1 Cursuri initiere (P3)

A4.2.2 Cursuri de specializare,

Curs Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control acces Cod COR 352130 (P1) organizat in 2 serii curs cu participarea a 17 persoane/serie

A4.3 Organizarea si desfasurarea programelor FPC de calificare (P1, P2, P3).

A4.3.1 Programe FPC de calificare nivel 2: Subactivitatea se realizeaza prin derularea a 3 tipuri de calificare nivel 2 cu participarea a 97 persoane, din care 30% persoane cu nivel scazut de calificare, cu varsta peste 40 ani, din zone rurale, astfel: P1: Camerista cod NC 5142.1.3 (14 pers); Lucrator in comert cod NC 5220.1.1 (30 pers); P2: Lucrator in comert cod NC 5220.1.1 (39 pers); P3: Brutar cod cod NC7412.1.1 (14 pers.).

A4.3.2 Programe FPC de calificare de nivel 3 (P1, P3). Subactivitatea se desfasoara prin derularea a 4 tipuri de calificare nivel 3 cu participarea a 168 persoane astfel: Lider parteneriat P1: Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie, cod NC 5123.2.1(43 pers), Bucatar cod NC5122.2.1 (43 pers); P3: Preparator produse din carne si peste, cod NC 7411.2.1 (54 pers.), Cofetar patiser, cod NC 7412.2.1 (28 pers.)

A4.4 Organizare de evenimente/programe pentru sprijinirea grupului tinta in imbunătățirea abilitatilor de baza si transversale, atat profesionale, cat si non-profesionale, a competentelor antreprenoriale (Lider parteneriat P1, P3)

A4.4.1 Programe pentru imbunatatirea accesibilitattii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, dezvoltarea de competente digitale (P3)

A4.4.2 Programe pentru competentelor cheie precum si a competentelor civice transversale (Lider parteneriat P1, P3)

A5 – Evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale 176 persoane (P2)

Organizarea si derularea procedurilor de evaluare si certificare competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale organizate de P2 (centru de evaluare si certificare competente autorizat,) pentru 176 persoane, respectiv: Bucatar cod NC 5122.2.1 (15 pers); Lucrator in comert cod NC 5120.1.1 (35 pers); Fierar-betonist cod NC (10 pers); Montator pereti si plafoane din ghips carton cod NC 7134.2.1 ((10 pers.); Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor cod NC 7141.2.1 (10 pers.); Dulgher, tamplar, parchetar cod NC 7124.2.1 (15 pers.); Mozaicar, faiantar cod NC7132.2.3 (10 pers.); Receptioner hotel cod COR 422401 (20 pers.), electrician constructor cod NC (6 pers.); Infirmiera cod NC 5132.2.1 (20 pers.); Operator la colectatul si manipulatul lemnului cod NC 8331.2.1 (20 pers.); Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universal cod NC 7214.2.3 (5 pers.)

A6 – Organizarea de actiuni inovative in scopul cresterii participarii la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat (P1, P3)

 

 

 

 

 

 

 

Informare, Consiliere, Formare profesionala si Mediere

pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Proiect Inconform

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor  primite din piata, in vederea atribuirii achizitiei

nr. 1206/16.08.2019

Titlu : Funizare materiale si mape tiparite

Descriere: Materiale cursant- dupa cum urmeaza: Mapa , Caiet lucru  , Suport de curs  . Cantitate 120 buc

Cod CPV :  79800000 – 2 Servicii tipografice si servicii conexe

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau  

Castigator:Fabrica de tipar SRL  – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 2040 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Fabrica de tipar SRL  este asteptat la semnarea actului aditional la contract.(acordului de furnizare) .

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor  primite din piata, in vederea atribuirii achizitiei

nr.873/20 august 2018

Titlu : Furnizare produse consumabile desfasurare curs Cosmetician

Descriere:  Produse cosmetice specifice consumului in cadrul cursului de cosmetician ( creme, uleui, demachiant, consumabile, etc) 9 luni de curs * 20  cursante

Cod CPV : 33711400 – 1 Produse cosmetice

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau  

Castigator:Beauty One Cosmetice VIP SRL  – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 31280 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 6 zile, termen in care reprezentantul Beauty One Cosmetice VIP SRL  este asteptat la semnarea contractului.(acordului de furnizare) .

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor  primite din piata, in vederea atribuirii

nr. 808/07.08.2018

Titlu: Furnizare masa grup tinta

Descriere: masa grup tinta in cadrul  Workshopurilor, Seminariilor si Grupurilor de lucru in locatiile inchiriate – in cadrul restaurantelor apartinad locatiei inchiriate.

COD CPV : 55300000 – 3 Servicii de restaurant si de servire a mancarii

Pentru Proiectul ” INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca” ,Cod SMIS 120888, POCU/298/3/14/120888, Nr contract 5467/27.06.2018

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Castigator: Complex Onyx SRL , in baza contractului existent cu un pret calculat aferent operatiunilor prin proiect de 20720- inclusiv TVA. 

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Complex Onyx SRL, poate opta pentru adaugarea unui act aditional de completare a contractului existent .

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor  primite din piata, in vederea atribuirii achizitiei

nr. 799/06.08.2018

Titlu : Catering pentru grup tinta

Descriere: Catering pentru participantii la Workshopuri, Seminarii ,        Grupuri de lucru – 75 lei inclusiv TVA /cursant * 7 intalniri * 40  participanti /intalnire

Cod CPV : 55520000 – 1 Servicii de catering

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau  

Castigator:SELA  SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 20720 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile,(excluzand ziua publicarii)  termen in care reprezentantul SELA  SRL este asteptat la semnarea contractului.(acordului de furnizare) .
NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE
In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii achizitiei de
nr. 797/4 august 2018
Titlu : Furnizare materiale consumabile nivel 3 – Consumabile igiena si infrumusetare
Descriere: Echipamente de practica cursanti si materiale consumabile pentru cursurile de nivel 3. Buget de 85 lei inclusiv TVA / cursant / luna de practica * 80 cursanti * 6 luni de practica. Bugetul include materialele consumabile in desfasurarea orelor de pratica a cursurilor de Bucatar, Ospatar ( Chelner) Vanzator in Unitati de Alimentatie si 2 grupe de Coafor, Frizer, Manichiurist-Pedichiurist
Cod CPV: 33711600- 3 Preparate si articole pentru par, 18110000- 3 Imbracaminte de uz profesional
Pentru proiectul: INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca”,Cod SMIS 120888, POCU/298/3/14/120888, Nr contract 5467/27.06.2018
Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau
Castigator:Beauty One Cosmetice VIP SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 40799,98 lei cu TVA – declarata castigatoare.
Prezentul anunt ramane publicat timp de 10 zile, termen in care reprezentantul Beauty One Cosmetice VIP SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnizare) .

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor  primite din piata, in vederea atribuirii

Titlu :  Furnizare sali conferinta in chirie
nr. 779 /1 august 2018 

           Descriere: Inchirierea salilor de conferinta in vederea realizarii Workshopurilor, Seminariilor si Grupurilor de lucru planificate – 7 intalniri * 800 lei inclusiv TVA

Cod CPV : 70310000 – 7 Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile

Pentru Proiectul ” INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca” ,Cod SMIS 120888, POCU/298/3/14/120888, Nr contract 5467/27.06.2018

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Castigator: Complex Onyx SRL , in baza contractului existent cu un pret calculat aferent operatiunilor prin proiect de 5530 lei – inclusiv TVA. 

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Complex Onyx SRL, poate opta pentru adaugarea unui act aditional de completare a contractului existent .

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii achizitiei de 

nr. 767/31 iulie 2018

Titlu :  Furnizare aparate si echipamente practica curs Coafor – FEDR

Descriere: Furnizare Aparatura si Scafa pentru Modernizare sala practica:  Ondulatoare profesioanale 8 buc, Placa profesionala 9 buc , uscatoare de par profesionale 9 buc , seturi complete de perii 5 buc  si Scafa profesionala 2 buc

Cod CPV : 39712200 – 8 Aparate de coafat, 39712210 – 1 Uscatoare de par, 39150000 – 8 Diverse tipuri de mobilier si echipament

Pentru proiectul: INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca”,Cod SMIS 120888, POCU/298/3/14/120888, Nr contract 5467/27.06.2018

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Castigator:Beauty One Hair & Colour SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 25165 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Beauty One Hair & Colour SRL  este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnizare) .

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii achizitiei de 

nr. 762/30 iulie 2018

Titlu : Furnizare echipamente, aparate si mobilier curs Cosmetica

Descriere: Combina Cosmetica profesionala cu 11 functii pentru toate tipurile bazice de tratament 1 buc, Paturi cosmetice profesionale 2 buc si Incalzitor ceara pentru epilat 1 buc

Cod CPV : 39100000 – 3 Mobilier , 33166000 – 1 Aparate si instrumente pentru dermatologie, 39715200 – 9 Echipament de incalzire

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Castigator:Beauty One Medical Europa SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 25165 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Beauty One Medical Europa SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnizare) .

 

 

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii

nr. 741/25 iulie 2018

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Furnizare tonere pentru imprimante/fotocopiator/laser

Descriere: Tonere necesare exercitii practice nivel 3 si Imprimare materiale pentru Workshopuri, Grupuri de Lucru, Seminarii adresate Grupului tinta

Cod CPV : 30125110 – 5 Toner pentru imprimantele laser/faxuri, 30125120 – 8 Toner pentru fotocopiatoare

Castigator: Comservice Company SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 21 757 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Comservice Company SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnizare) .

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor  primite din piata, in vederea atribuirii achizitiei de

nr.742/25 iulie 2018

Titlu : Furnizare scaune conferinta cu masuta rabatabila

Descriere: Achizitionarea a 29 scaune conferinta cu masuta

Cod CPV : 39153000 – 9 Mobilier pentru sali de conferinte

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau  

Castigator: c – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 3894,41 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul SC Dedeman SRL este asteptat la semnarea notei de informare prin care ia la cunostiinta ca a castigat si ca asteapta comanda beneficiarului. (acordului de furnizare) .

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii

nr iesire 739 din 23 iunie 2018

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Leasing Operational – Auto Hibrid

Descriere: inchirierii in sistem de leasing operational unui autovehicul necesar implementare proiect

COD CPV : 34110000 – 1 Autoturisme

Castigator: Premium Leasing SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 69198,05 cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Premium Leasing SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnizare) .

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii

nr iesire 736 din 23 iunie 2018

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Furnizare produse de papetarie

Descriere: Produse de papetarie necesare pregatirii workshopuri, grupuri de lucru, intalniri de mediere si pentru pregatirea materialelor * 18 luni

Cod CPV : 39263000 – 3 Articole de birou

Castigator: STEF SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 7131,60 cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul STEF SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnizare) .

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii

nr iesire 715 din 18 iunie 2018

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu: Pachete software pentru baze de date si operare

Descriere: Software specific Furnizorilor de Formare Profesionala care include centralizari de baze de date si operarea datelor cu caracter didactic, datelor de consiliere si baza de date pentru mediere COD CPV : 48600000 – 4 Pachete software pentru baze de date

Castigator: Maan Management SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 32235,87 fara TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Maan Management SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnziare) .

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii

nr. 714/18 iulie 2018

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu: Furnizare computere portabile si licente

Descriere: Achizitionare laptopuri, Softuri de baza, programe de editare pdf si programe de editare grafica

Cod CPV : 30213100 – 6 Computere portabile, 30237410 – 6 Mouse pentru computer, 48760000 – 3 Pachete software de protectie antivirus, 48322000 – 1Pachete software pentru grafica, 48000000 – 8 Pachete si sisteme informatice

Castigator: Comservice Company SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 15478,33 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Comservice Company este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnziare) .

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii

nr. 712 / 17 iulie 2018

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Furnizare materiale tiparite

Descriere: Funizare materiale si mape tiparite, pentru grupul tinta, folosite in realizare Workshopurilor, Seminariilor si Grupurilor de lucru (inclusiv TVA pentru Mapa, Caiet de lucru si Suport de curs) * 40 de participati / eveniment * 14 evenimente

Cod CPV : 79800000 – 2 Servicii tipografice si servicii conexe

Castigator: Fabrica de tipar SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de – 9520 lei cu TVA declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 14 zile, termen in care reprezentantul Fabrica de tipar SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnziare) .

 

 

nr. 711 /17 iulie 2018

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Furnizare multifunctionala, imprimante, videoproiector si distrugator documente

Descriere:Echipamente birotica: multifunctionala color A3, imprimanta A4, Distrugator documente, Videoproiectoare (seminariii si workshopuri)

Cod CPV : 30232110 – 8 Imprimante laser, 38652120 – 7 Videoproiectoare, 30191400 – 8 Dispozitiv de distrugere a documentelor

Castigator: Comservice Company SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 23088,38 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Comservice Company este asteptat la semnarea contractului.

Adauga un comentariu

?
Loading...