fbpx

Cursuri acreditate UE

Proiecte

Proiecte

Perioada de desfasurare a proiectului
03.10.2022 – 31.12.2023

Linie Telefonica de tip helpdesk 0787 370 731

Parteneri:
– ASOCIATIA PATRONALA A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALA DIN ROMANIA (SOLICITANT)

– SC BRAHMS INTERNATIONAL SRL BRASOV (Partener 1)

– FUNDATIA SCOALA COMERCIALA SI DE SERVICII BACAU (Partener 2)

Valoarea totală a proiectului ALIS este de 4.666.775,67 lei, din care cofinanțări nerambursabile din Fondul Social European de 3.905.375,01 lei și din bugetul național de 689.183,71 lei.Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea competentelor digitale si imbunatatirea nivelului de competente profesionale in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, a unui numar de 315 angajati din 60 IMM-uri care activeaza sau urmeaza sa activeze in sectoare economice cu potential competitiv identificate conform Strategiei Nationale pentru Competitivitate (SNC) si in domeniile de specializare inteligenta conform Strategiei Nationale de Cercetare, Dezvoltare si Inovare (SNCDI) localizate in Regiunile Nord-Vest, Centru, si Nord-Est, in scopul imbunatatirii accesului egal la invatarea pe tot parcursul vietii, a actualizarii competentelor la cerintele schimbarilor tehnologice si a sporirii flexibilitatii si competitivitatii acestora pe piata muncii.

Obiectivele specifice: ObS1. Cresterea gradului de constientizare la nivelul intreprinderilor care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de FPC, prin organizarea unor campanii de informare si constientizare derulate pentru 240 intreprinderi din Regiunile Nord Vest Centru, si Nord Est, pe durata a 17 luni. ObS2. Asigurarea grupului tinta pentru includerea in activitatile proiectului, prin recrutarea, selectia si inregistrarea a 315 angajati din 60 de intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI care sa participe la programe de formare profesionala in domeniul alfabetizarii digitale si in domeniul tehnologiei informatiilor si comunicarii, din care 51 persoane in varsta de 55-64 ani, 144 femei. ObS3. Imbunatatirea nivelului de competente pentru 315 angajati din intreprinderile care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI prin furnizarea de programe de formare profesionala in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor, pe durata a 17 luni, cu un procent de certificare de minim 93%, prin organizarea a: 3 tipuri de cursuri in domeniul alfabetizarii digitale cu participarea a 100 de angajati ;10 tipuri programe de formare a competențelor digitale avansate cu participarea a 182 persoane (57,78%); 2 tipuri programe de formare a competențelor digitale dedicate specialiștilor din domeniul IT cu participarea a 33 persoane (10,48%) ObS4. Sprijinirea a 33 intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI in vederea elaborarii, implementarii si monitorizarii a 33 pachete programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si domeniul tehnologiei informatiei si comunicarii la 6 luni dupa finalizarea proiectului

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1. Organizarea si derularea campaniei de constientizare in randul angajatorilor”3 machete brosuri pentru campania de constientizare, cu continut specific fiecarei regiuni, elaborate;
Rezultate: 240 brosuri de informare pentru campania de constientizare multiplicate;”

A1.2Derularea campaniei de constientizare si informare si in randul angajatorilor

Rezultate: 1 campanie informare si constientizare derulata pe o perioada de 17 luni, pentru intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI,
realizata prin 12 evenimente;
3 baze de date cu intreprinderile din cele 3 regiuni care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile
identificate conform SNC si SNCDI participante la evenimente;
240 intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI care au participat la campania de constientizare;
240 chestionare aplicate intreprinderilor implicate, in vederea identificarii acelora care sunt interesate in participarea angajatilor la programe de formare profesionala continua, de perspectivele de dezvoltare si digitalizare a intreprinderilor;
60 recomandari formulate pentru intreprinderile interesate in
participarea angajatilor la programe de FPC, pentru includerea in activitatea de recrutare /
selectie / inregistrare grup tinta a angajatilor acestora”

A2. Recrutarea, selectia si evaluarea initiala a grupului tinta

A2.1 Recrutarea, selectia si inregistrarea grupului tinta

Rezultate : 1 metodologie recrutare si selectie GT elaborata, cate 1 linie telefonica de tip helpdesk/partener; publicarea tipurilor de cursuri desfasurate pentru GT pe site-urile partenerilor; 26 sesiuni informare privind egalitatea de sanse si nediscriminarea/partener; 315 angajati inscrisi in GT; 315 dovezi privind apartenenta la unul din domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI a intreprinderilor in care lucreaza cei 315 angajati; 315 dosare personale, 60 dosare intreprinderi

A2.2. Evaluarea initiala a grupului tinta si formularea recomandarilor pentru programele de formare profesionala.

315 chestionare de evaluare tehnica, 100 persoane selectate in vederea participarii la programe de formare in domeniul alfabetizarii digitale; 182 persoane selectate in vederea participarii la programe de formare a competentelor digitale avansate; 33 persoane selectate in vederea participarii la programe de formare dedicate specialistilor din domeniul IT; 26 sesiuni de informare privind egalitatea de sanse si non-discriminarea

A3. Organizarea si derularea cursurilor de formare pentru angajati

A3.1. Organizarea si desfasurarea programelor FPC in domeniul alfabetizarii digitale A3.1.1. Organizarea si desfasurarea programelor FPC in domeniul alfabetizarii digitale care se supun reglementarilor OUG 129/2000

Rezultate : 66 absolventi program formare competente digitale in domeniul alfabetizarii; 66 certificate absolvire; 66 certificate participare cu insemnele proiectului; 66 chestionare evaluare satisfactie participanti

A3.1.2. Organizarea si desfasurarea programelor FPC in domeniul alfabetizarii digitale care nu se supun reglementarilor OUG 129/2000, cu recunoastere internationala

Rezultate Metodologie de organizare si evaluare curs ECDL Digital Citizen; 34 caiete ECDL Digital Citizen; 34 absolventi program formare competente digitale in domeniul alfabetizarii; 34 certificate/permise ECDL Digital Citizen, 34 certificate participare cu insemnele proiectului; 34 chestionare evaluare satisfactie participanti

A3.2. Organizarea si desfasurarea programelor FPC de formare a competentelor digitale avansate

A3.2.1 Organizarea si desfasurarea programelor FPC autorizate conform OUG 129/2000.

Rezultate: 61 absolventi program formare competente digitale avansate, 61 certificate absolvire, 61 certificate de participare cu insemnele proiectului; 61 chestionare evaluare satisfactie participanti

A3.2.2 Organizarea si desfasurarea programelor de formare a competentelor digitale avansate finalizate cu certificate de absolvire recunoscute de angajator

Rezultate: Metodologii de organizare, desfasurare si evaluare rezultate (S, P2), 81 absolventi program formare competente digitale avansate; 81 certificate absolvire emise de furnizorii de formare profesionala (S, P2) si recunoscute de angajator avand insemnele proiectului; 81 chestionare de evaluare satisfactie participanti

A3.3 Organizarea si desfasurarea programelor de formare a competentelor digitale avansate finalizate cu certificate cu recunoastere internationala

Rezultate  Metodologie de organizare si evaluare cursuri ECDL Profil; 40 absolventi program formare competente digitale avansate; 40 certificate/permise ECDL Profil recunoscute la nivel international; 40 certificate de participare cu insemnele proiectului; 40 chestionare de evaluare a satisfactiei participanti

A3.4 Organizarea si desfasurarea programelor FPC de formare a competentelor digitale dedicate specialistilor din domeniul IT

Rezultate: 33 absolventi program formare competente digitale dedicate specialistilor din domeniul IT, 33 certificate absolvire; 33 certificate participare cu insemnele proiectului; 33 chestionare evaluare satisfactie participanti

A4. Sprijinirea in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca a intreprinderilor din sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI

Rezultate: 3 platforme de e-learning, 12 pachete programe FPC; 33 intreprinderi care vor beneficia de organizare, elaborare si introducere a programelor de invatare la locul de munca elaborate de catre parteneri, la 6 luni dupa finalizarea proiectului

A5. Activitate transversala – Managementul proiectului

Rezultate: proceduri de lucru pentru organizarea si functionarea echipei de implementare, rapoarte lunare de activitate; evidente contabile, fise de post, evidenta documentelor de personal, recrutare personal; pontaj, concedii; Plan de achizitii, Documentare tehnica si Studiu de piata. Proceduri de selectie, Promovarea proiectului: Materiale de promovare; 6 rapoarte de monitorizare trimestriale; Conform cerintelor exprese din Ghid cererile de rambursare se vor intocmi la 3 luni rezultand astfel pe intreaga perioada a proiectului, de 15 de luni, 5 rapoarte tehnico-financiare

A6. Activitate transversala -Activitati suport pentru management si alte activitati indirecte

Rezultate: evidente contabile, documente financiare/bancare, 6 rapoarte tehnico-financiare Perioada de derulare: februarie 2021 (Luna 2 de implementare)- iunie 2022 (luna 18 de implementare) A6. Activitate transversala -Activitati suport pentru management si alte activitati indirecte

 

Linie Telefonica de tip helpdesk 0787 370 731 

 

Detalii despre implementarea la nivelul regiunii Nord Est – aici

Lista cursurilor disponibile la nivelul regiunii Nord Est – aici

Pentru a intra in grupul tinta al proiectului firma trebuie sa detina unul dintre caen-urile din lista anexata

Detalii linie telefonica tip Helpdesk 0787 370 731 .

Pentru inscriere la curs va rugam completati cererea din meniu sau apasati direct linkul de inscriere.

 

 

MICCA – Măsuri integrate de creșterea calificării angajaților,

cod SMIS 135102

Contract nr. POCU/726/26/6/12/135102/05.03.2021

Total costuri eligibile ale proiectuluiSuma solicitată de la Autoritatea Contractantă% din total costuri eligibile ale proiectului
LEI  4701473,12LEI 4529402,51%95

 

Perioada de desfăşurare a proiectului 08.03.2021 – 07.03.2023

Parteneri:

SC BRAHMS INTERNAŢIONAL SRL BRAŞOV (P1)

SC SIBARO SRL SFÂNTU GHEORGHE (P2)

FUNDAȚIA ȘCOALA COMERCIALĂ ȘI DE SERVICII BACĂU (P3)

 

Obiectivul general al proiectului: imbunatatirea accesului pentru cresterea participarii la programele de FPC inclusiv la procesele de validare a competentelor profesionale dobandite in context non-formale si informale, pe o perioada de 24 luni, a 654 persoane din care 198 persoane cu varsta peste 40 ani, persoane cu nivel scazut de calificare si din mediul rural, facilitand certificarea a 563 de angajati din domeniile constructii, industrie, comert, turism si servicii, urmare actiunilor de consiliere si orientare in cariera de care beneficiaza 654 persoane.

Obiectivul proiectului corespunde intru totul obiectivului specific al AP6, prioritatea de investitii 10.iii. si a fost stabilit pornind de la elaborarea piramidei necesitatilor in cadrul mai multor societati comerciale cu activitate relevanta in domeniul proiectului: pondere ridicata a angajatilor necalificati in domeniul activitatilor pe care le presteaza, deprofesionalizarea si demotivarea angajatilor, pierderea increderii in sine a angajatilor,lipsa de interes atat a angajatorilor cat si a angajatilor privind FPC, gama restransa de servicii de informare, consiliere si orientare in cariera.

Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung determinand prin cresterea nivelului de calificare al angajatilor, imbunatatirea competitivitatii in vederea obtinerii unei calificari complete, actuale si corelarea educatiei si invatarii pe parcursul vietii cu cerintele pietei muncii. Prin activitatile de formare specifice si furnizarea de competente necesare personalului angajat, prezentul proiect contribuie la calificarea/ recalificarea/ specializarea angajatilor din domeniile industrie, comert, turism si servicii, determinand cresterea nivelului de calificare in corelatie cu piata muncii;- asigura îmbunatatirea abilitatilor de baza si transversale, atat profesionale, cat si non-profesionale, precum si a competentelor antreprenoriale; -promovarea accesului angajatilor la programe de FPC inclusiv la procesele de validare a competentelor profesionale dobandite in contexte non-formale si informale, in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificari complete; -promovarea beneficiilor FPC in randul angajatilor/angajatorilor;-propunerea de activitati inovatoare privind accesul si participarea la formare profesionala continua si dobandirea de noi competente, prin:

Obiectivele specifice:

 OS 1 – Imbunatatirea abilitatilor personale a 654 de angajati, din care cel putin 196 angajati cu nivel scazut de calificare, angajati cu varsta peste 40 ani sau angajati din mediul rural, din Regiunile Centru si Nord Est, pe o perioada de 24 luni, prin furnizarea serviciilor de consiliere si orientare in cariera, in scopul mentinerii pe piata muncii prin dezvoltarea carierei;

OS2 – Certificarea prin dezvoltarea competentelor profesionale a 543 angajati, din care cel putin 198 angajati cu nivel scazut de calificare (105), angajati cu varsta peste 40 ani (51) sau angajati din mediul rural (42) din Regiunile Centru si Nord Est, care au participat la activități de învățare, din care 176 prin certificarea competentelor profesionale dobandite in context non-formal si informal intr-o perioada de 24 luni.

OS 3 – Imbunatatirea abilitatilor personale privind competentele digitale, sociale și civice, de comunicare, antreprenoriale pentru 489 angajati, in scopul corelarii cu cerintele pietei muncii, intr-o perioada de 24 luni;

OS 4 – Asigurarea menținerii, pe o perioada de 24 luni, a 380 angajati, din care cel putin 115 angajati cu nivel scazut de calificare (60), angajati cu varsta peste 40 ani (33) sau angajati din mediul rural (22) din grupul tinta la același angajator cu încadrarea pe o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate, sau schimbarea locului de muncă cu încadrarea într-o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate;

OS 5 – Asigurarea conditiilor de continuare a formarii profesionale pentru 66 persoane (din care cel putin 20 angajati cu nivel scazut de calificare, angajati cu varsta peste 40 ani sau angajati din mediul rural) la încetarea calității de participant, din care 23 dobandesc competente antreprenorialeprofesională în vederea stabilirii traseului profesional pentru 502 persoane din care 251 șomeri și persoane inactive (din care 51 persoane cu vârste peste 54 ani, 76 șomeri de lunga durată, persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație), 100 persoane aparținând comunității roma, 151 persoane provenind din mediul rural

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1 – Activitati ale managementului proiectului: A1.1 Monitorizarea implementarii activitatilor proiectului

A2 – Organizarea de acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC (P1, P2, P3) cu: A2.1 Organizarea de evenimente vizand informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC in scopul constituirii grupului tinta; A2.2 Constituirea grupului tinta cu 654 beneficiari din care 60% femei, 198 angajati cu nivel scazut de calificare (105), cu varsta peste 40 ani,(51) din mediul rural (42)

A3 Consiliere profesională si tutorat pentru grupul țintă in scopul încurajarii participării la programele de FPC la validarea si certificarea competentelor profesionale dobândite în contexte non-formale și informale (P1, P3)

A4 – Organizarea si desfasurarea programelor de FPC (P1, P2, P3).

A4.1 Organizarea si desfasurarea programelor FPC de initiere care nu se supun reglementarilor OUG 129/2000 (P1, P3)

A4.1.1 Curs EqualSkills 25 serii cu 17 persoane/serie, totalizand 425 persoane participante provenind din reg.Centru (P1)

A4.1.2 Curs Editare grafica si video, 2 serii cu participarea a 10 persoane/serie (P3) provenind din reg. Nord Est cu scopul dobandirii de catre persoanele participante de notiuni la nivel de initiere de grafica si promovare video

 A4.1.3 Curs Art director publicitate 2 serii cu participarea a 14 persoane/serie, (P3) provenind din reg. Nord Est cu scopul dobandirii de catre persoanele participante de notiuni la nivel de initiere promovare social-media.

A4.2 Organizarea si desfasurarea programelor FPC autorizate conform OUG 129/2000.

A4.2.1 Cursuri initiere (P3)

A4.2.2 Cursuri de specializare,

Curs Tehnician sisteme de detectie, supraveghere video, control acces Cod COR 352130 (P1) organizat in 2 serii curs cu participarea a 17 persoane/serie

A4.3 Organizarea si desfasurarea programelor FPC de calificare (P1, P2, P3).

A4.3.1 Programe FPC de calificare nivel 2: Subactivitatea se realizeaza prin derularea a 3 tipuri de calificare nivel 2 cu participarea a 97 persoane, din care 30% persoane cu nivel scazut de calificare, cu varsta peste 40 ani, din zone rurale, astfel: P1: Camerista cod NC 5142.1.3 (14 pers); Lucrator in comert cod NC 5220.1.1 (30 pers); P2: Lucrator in comert cod NC 5220.1.1 (39 pers); P3: Brutar cod cod NC7412.1.1 (14 pers.).

A4.3.2 Programe FPC de calificare de nivel 3 (P1, P3). Subactivitatea se desfasoara prin derularea a 4 tipuri de calificare nivel 3 cu participarea a 168 persoane astfel: Lider parteneriat P1: Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie, cod NC 5123.2.1(43 pers), Bucatar cod NC5122.2.1 (43 pers); P3: Preparator produse din carne si peste, cod NC 7411.2.1 (54 pers.), Cofetar patiser, cod NC 7412.2.1 (28 pers.)

A4.4 Organizare de evenimente/programe pentru sprijinirea grupului tinta in imbunătățirea abilitatilor de baza si transversale, atat profesionale, cat si non-profesionale, a competentelor antreprenoriale (Lider parteneriat P1, P3)

A4.4.1 Programe pentru imbunatatirea accesibilitattii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, dezvoltarea de competente digitale (P3)

A4.4.2 Programe pentru competentelor cheie precum si a competentelor civice transversale (Lider parteneriat P1, P3)

A5 – Evaluare, recunoaștere și validare a rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale 176 persoane (P2)

Organizarea si derularea procedurilor de evaluare si certificare competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale organizate de P2 (centru de evaluare si certificare competente autorizat,) pentru 176 persoane, respectiv: Bucatar cod NC 5122.2.1 (15 pers); Lucrator in comert cod NC 5120.1.1 (35 pers); Fierar-betonist cod NC (10 pers); Montator pereti si plafoane din ghips carton cod NC 7134.2.1 ((10 pers.); Zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor cod NC 7141.2.1 (10 pers.); Dulgher, tamplar, parchetar cod NC 7124.2.1 (15 pers.); Mozaicar, faiantar cod NC7132.2.3 (10 pers.); Receptioner hotel cod COR 422401 (20 pers.), electrician constructor cod NC (6 pers.); Infirmiera cod NC 5132.2.1 (20 pers.); Operator la colectatul si manipulatul lemnului cod NC 8331.2.1 (20 pers.); Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universal cod NC 7214.2.3 (5 pers.)

A6 – Organizarea de actiuni inovative in scopul cresterii participarii la FPC și oferirea unui sprijin educațional individualizat (P1, P3)

 

 

 

 

 

 

 

Informare, Consiliere, Formare profesionala si Mediere

pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Proiect Inconform

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor  primite din piata, in vederea atribuirii achizitiei

nr. 1206/16.08.2019

Titlu : Funizare materiale si mape tiparite

Descriere: Materiale cursant- dupa cum urmeaza: Mapa , Caiet lucru  , Suport de curs  . Cantitate 120 buc

Cod CPV :  79800000 – 2 Servicii tipografice si servicii conexe

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau  

Castigator:Fabrica de tipar SRL  – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 2040 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Fabrica de tipar SRL  este asteptat la semnarea actului aditional la contract.(acordului de furnizare) .

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor  primite din piata, in vederea atribuirii achizitiei

nr.873/20 august 2018

Titlu : Furnizare produse consumabile desfasurare curs Cosmetician

Descriere:  Produse cosmetice specifice consumului in cadrul cursului de cosmetician ( creme, uleui, demachiant, consumabile, etc) 9 luni de curs * 20  cursante

Cod CPV : 33711400 – 1 Produse cosmetice

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau  

Castigator:Beauty One Cosmetice VIP SRL  – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 31280 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 6 zile, termen in care reprezentantul Beauty One Cosmetice VIP SRL  este asteptat la semnarea contractului.(acordului de furnizare) .

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor  primite din piata, in vederea atribuirii

nr. 808/07.08.2018

Titlu: Furnizare masa grup tinta

Descriere: masa grup tinta in cadrul  Workshopurilor, Seminariilor si Grupurilor de lucru in locatiile inchiriate – in cadrul restaurantelor apartinad locatiei inchiriate.

COD CPV : 55300000 – 3 Servicii de restaurant si de servire a mancarii

Pentru Proiectul ” INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca” ,Cod SMIS 120888, POCU/298/3/14/120888, Nr contract 5467/27.06.2018

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Castigator: Complex Onyx SRL , in baza contractului existent cu un pret calculat aferent operatiunilor prin proiect de 20720- inclusiv TVA. 

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Complex Onyx SRL, poate opta pentru adaugarea unui act aditional de completare a contractului existent .

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor  primite din piata, in vederea atribuirii achizitiei

nr. 799/06.08.2018

Titlu : Catering pentru grup tinta

Descriere: Catering pentru participantii la Workshopuri, Seminarii ,        Grupuri de lucru – 75 lei inclusiv TVA /cursant * 7 intalniri * 40  participanti /intalnire

Cod CPV : 55520000 – 1 Servicii de catering

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau  

Castigator:SELA  SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 20720 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile,(excluzand ziua publicarii)  termen in care reprezentantul SELA  SRL este asteptat la semnarea contractului.(acordului de furnizare) .
NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE
In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii achizitiei de
nr. 797/4 august 2018
Titlu : Furnizare materiale consumabile nivel 3 – Consumabile igiena si infrumusetare
Descriere: Echipamente de practica cursanti si materiale consumabile pentru cursurile de nivel 3. Buget de 85 lei inclusiv TVA / cursant / luna de practica * 80 cursanti * 6 luni de practica. Bugetul include materialele consumabile in desfasurarea orelor de pratica a cursurilor de Bucatar, Ospatar ( Chelner) Vanzator in Unitati de Alimentatie si 2 grupe de Coafor, Frizer, Manichiurist-Pedichiurist
Cod CPV: 33711600- 3 Preparate si articole pentru par, 18110000- 3 Imbracaminte de uz profesional
Pentru proiectul: INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca”,Cod SMIS 120888, POCU/298/3/14/120888, Nr contract 5467/27.06.2018
Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau
Castigator:Beauty One Cosmetice VIP SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 40799,98 lei cu TVA – declarata castigatoare.
Prezentul anunt ramane publicat timp de 10 zile, termen in care reprezentantul Beauty One Cosmetice VIP SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnizare) .

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor  primite din piata, in vederea atribuirii

Titlu :  Furnizare sali conferinta in chirie
nr. 779 /1 august 2018 

           Descriere: Inchirierea salilor de conferinta in vederea realizarii Workshopurilor, Seminariilor si Grupurilor de lucru planificate – 7 intalniri * 800 lei inclusiv TVA

Cod CPV : 70310000 – 7 Servicii de inchiriere sau de vanzare de imobile

Pentru Proiectul ” INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca” ,Cod SMIS 120888, POCU/298/3/14/120888, Nr contract 5467/27.06.2018

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Castigator: Complex Onyx SRL , in baza contractului existent cu un pret calculat aferent operatiunilor prin proiect de 5530 lei – inclusiv TVA. 

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Complex Onyx SRL, poate opta pentru adaugarea unui act aditional de completare a contractului existent .

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii achizitiei de 

nr. 767/31 iulie 2018

Titlu :  Furnizare aparate si echipamente practica curs Coafor – FEDR

Descriere: Furnizare Aparatura si Scafa pentru Modernizare sala practica:  Ondulatoare profesioanale 8 buc, Placa profesionala 9 buc , uscatoare de par profesionale 9 buc , seturi complete de perii 5 buc  si Scafa profesionala 2 buc

Cod CPV : 39712200 – 8 Aparate de coafat, 39712210 – 1 Uscatoare de par, 39150000 – 8 Diverse tipuri de mobilier si echipament

Pentru proiectul: INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca”,Cod SMIS 120888, POCU/298/3/14/120888, Nr contract 5467/27.06.2018

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Castigator:Beauty One Hair & Colour SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 25165 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Beauty One Hair & Colour SRL  este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnizare) .

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii achizitiei de 

nr. 762/30 iulie 2018

Titlu : Furnizare echipamente, aparate si mobilier curs Cosmetica

Descriere: Combina Cosmetica profesionala cu 11 functii pentru toate tipurile bazice de tratament 1 buc, Paturi cosmetice profesionale 2 buc si Incalzitor ceara pentru epilat 1 buc

Cod CPV : 39100000 – 3 Mobilier , 33166000 – 1 Aparate si instrumente pentru dermatologie, 39715200 – 9 Echipament de incalzire

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Castigator:Beauty One Medical Europa SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 25165 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Beauty One Medical Europa SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnizare) .

 

 

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii

nr. 741/25 iulie 2018

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Furnizare tonere pentru imprimante/fotocopiator/laser

Descriere: Tonere necesare exercitii practice nivel 3 si Imprimare materiale pentru Workshopuri, Grupuri de Lucru, Seminarii adresate Grupului tinta

Cod CPV : 30125110 – 5 Toner pentru imprimantele laser/faxuri, 30125120 – 8 Toner pentru fotocopiatoare

Castigator: Comservice Company SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 21 757 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Comservice Company SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnizare) .

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor  primite din piata, in vederea atribuirii achizitiei de

nr.742/25 iulie 2018

Titlu : Furnizare scaune conferinta cu masuta rabatabila

Descriere: Achizitionarea a 29 scaune conferinta cu masuta

Cod CPV : 39153000 – 9 Mobilier pentru sali de conferinte

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau  

Castigator: c – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 3894,41 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul SC Dedeman SRL este asteptat la semnarea notei de informare prin care ia la cunostiinta ca a castigat si ca asteapta comanda beneficiarului. (acordului de furnizare) .

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii

nr iesire 739 din 23 iunie 2018

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Leasing Operational – Auto Hibrid

Descriere: inchirierii in sistem de leasing operational unui autovehicul necesar implementare proiect

COD CPV : 34110000 – 1 Autoturisme

Castigator: Premium Leasing SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 69198,05 cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Premium Leasing SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnizare) .

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii

nr iesire 736 din 23 iunie 2018

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Furnizare produse de papetarie

Descriere: Produse de papetarie necesare pregatirii workshopuri, grupuri de lucru, intalniri de mediere si pentru pregatirea materialelor * 18 luni

Cod CPV : 39263000 – 3 Articole de birou

Castigator: STEF SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 7131,60 cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul STEF SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnizare) .

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii

nr iesire 715 din 18 iunie 2018

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu: Pachete software pentru baze de date si operare

Descriere: Software specific Furnizorilor de Formare Profesionala care include centralizari de baze de date si operarea datelor cu caracter didactic, datelor de consiliere si baza de date pentru mediere COD CPV : 48600000 – 4 Pachete software pentru baze de date

Castigator: Maan Management SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 32235,87 fara TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Maan Management SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnziare) .

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii

nr. 714/18 iulie 2018

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu: Furnizare computere portabile si licente

Descriere: Achizitionare laptopuri, Softuri de baza, programe de editare pdf si programe de editare grafica

Cod CPV : 30213100 – 6 Computere portabile, 30237410 – 6 Mouse pentru computer, 48760000 – 3 Pachete software de protectie antivirus, 48322000 – 1Pachete software pentru grafica, 48000000 – 8 Pachete si sisteme informatice

Castigator: Comservice Company SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 15478,33 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Comservice Company este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnziare) .

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achizitiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii

nr. 712 / 17 iulie 2018

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Furnizare materiale tiparite

Descriere: Funizare materiale si mape tiparite, pentru grupul tinta, folosite in realizare Workshopurilor, Seminariilor si Grupurilor de lucru (inclusiv TVA pentru Mapa, Caiet de lucru si Suport de curs) * 40 de participati / eveniment * 14 evenimente

Cod CPV : 79800000 – 2 Servicii tipografice si servicii conexe

Castigator: Fabrica de tipar SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de – 9520 lei cu TVA declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 14 zile, termen in care reprezentantul Fabrica de tipar SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnziare) .

 

 

nr. 711 /17 iulie 2018

Pentru Proiectul INCONFORM – Informare, consiliere, formare profesionala si mediere pentru cresterea ocuparii si calitatii fortei de munca ID 120888

Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Furnizare multifunctionala, imprimante, videoproiector si distrugator documente

Descriere:Echipamente birotica: multifunctionala color A3, imprimanta A4, Distrugator documente, Videoproiectoare (seminariii si workshopuri)

Cod CPV : 30232110 – 8 Imprimante laser, 38652120 – 7 Videoproiectoare, 30191400 – 8 Dispozitiv de distrugere a documentelor

Castigator: Comservice Company SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 23088,38 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 4 zile, termen in care reprezentantul Comservice Company este asteptat la semnarea contractului.

Adauga un comentariu

?
Loading...