fbpx

Cursuri acreditate UE

Regulament Competiție Hocus Pocus Beauty: Halloween Makeup Edition

BLOG

Regulament Competiție Hocus Pocus Beauty: Halloween Makeup Edition

REGULAMENTUL GIVEAWAY

“Hocus Pocus Beauty: Halloween Makeup Edition!”

 

Secțiunea 1: PREVEDERI GENERALE

 

  1. Organizatorul Giveaway-ului “Hocus Pocus Beauty: Halloween Makeup Edition!” este Școala Comercială și de Servicii, cu sediul în , România, având J și RO.
  2. Concursul se derulează pe teritoriul României în perioada 13.10.2023- 31.10.2023.
  3. Giveaway-ul se adresează tuturor celor interesați.

 

Secțiunea 2: DREPTUL DE PARTICIPARE

 

La concurs pot participa toate persoanele fizice, care realizează un make-up cu tematică de Halloween, îl publică pe un cont activ de Facebook, în Feed, folosind hashtag-ul #ȘcoalaComercială și etichetează Scoala Comercială și de Servicii – Beauty Classes și încă doi prieteni.

 

Secțiunea 3: NUMĂRUL DE PARTICIPANȚI

 

Numărul de participanților care pot participa la GIVEAWAY este nelimitat, cu respectarea condițiilor stabilite prin prezentul Regulament.

 

Secțiunea 4: PREMIUL GIVEAWAY-ULUI

 

Trei carduri cadou valabile pentru cursul de Machiaj din cadrul Școlii Comerciale:

Premiul 1- 600 lei

Premiul 2- 400 lei

Premiul 3- 250 lei

 

Secțiunea 5: MECANISMUL JURIZĂRII

 

Pentru a se înscrie la giveaway este necesar să creeze un machiaj de Halloween pe care să-l posteze pe contul personal de Facebook, să folosească hashtag-ul #ȘcoalaComercială , să eticheteze @Scoala Comercială și de Servicii – Beauty Classes și încă doi prieteni. După finalizarea primei etape, juriul specializat va nominaliza 15 finaliști care se vor califica în Etapa a 2-a. În cea de-a 2-a etapă, câștigătorii vor fi cei 3 participanți cu cele mai multe aprecieri la postarea machiajului.

 

Secțiunea 6: NOTIFICAREA CÂȘTIGĂTORULUI

 

Câștigătorilor Giveaway-ului li se va aduce la cunoștință rezultatul pe data de 31 Octombrie 2023, fiind contactați prin mesaje private și printr-o postare pe paginile noastre de Facebook și Instagram.

Prin participarea la Giveaway, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga premiul concursului, identitatea câștigătorilor și premiile acordate să fie făcute publice și/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți din partea Organizatorului.

În cazul în care câștigătorii nu revendică premiul în termen de 72 de ore de la desemnare, acesta va fi anulat.

DECES!!!!

În cazul nefericit în care, câștigătorul premiului, decedează, premiul se anulează.

 

Secțiunea 7: MODALITATEA DE INTRARE ÎN POSESIE A PREMIULUI

 

Câștigătorii cardurilor cadou vor putea ridica cardul de la sediul Școlii Comerciale în termen de 72 ore de la desemnarea acestora.

 

Secțiunea 8: ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

Giveaway-ul va înceta de drept la data de 31 Octombrie 2023 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea.

 

Secțiunea 9: PREVEDERI FINALE

 

  1. Regulamentul de participare precum și orice informații despre Competiția “Hocus Pocus Beauty: Halloween Makeup Edition!” sunt disponibile pe site-ul www.scsbacau.ro și pe pagina de Facebook pe toată durată de desfășurare a concursului și la sediul Organizatorului, indicat în prezentul regulament, de unde va putea fi obtinut în mod gratuit de către orice participant la simpla cerere.
  2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, eventualele modificări intrând în vigoare după ce acestea vor fi făcute publice pe site-ul www.scsbacau.ro
  3. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la giveaway-ul, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa spre soluționare instanței competente.

 

Sectiunea 10: LITIGII

 

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.

 

Adauga un comentariu

?
Loading...