Nou – Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal – IASI

Nou – Responsabil Protectia Datelor cu Caracter Personal – IASI

Cursuri Scoala Comerciala si de Servicii Bacau
Cursuri Scoala Comerciala si de Servicii Bacau

Vrei sa devii RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (DPO) ?

Este nevoie sa asimilezi informatii despre jurisprudența anterioară Directivei 95/46/CE (Legea nr. 677/2001) si despre Securitate informatica si publicitate.

Poti sa fii Responsabil cu formare în IT sau în managementul proiectelor, iar cu ajutorul cursului vei dobandi cunostintele juridice care îi lipsesc.

Sau daca esti Avocat/ consilier juridic responsabil cu protecția datelor are vei dobandi in curs cunostinte IT despre Securitate informatica si publicitate.

Important de stiut:
* Nerespectarea obligațiilor din regulamentul european aplicabil din 25 mai 2018, respective lipsa unui responsabil cu protecția datelor vor risca de până la zece milioane de euro sau, în cazul întreprinderilor, de până la 2% din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior.

Verifica si pe site-ul oficial din Romania – daca ai nevoie de curs – citand:

” Numirea unui DPO este o obligație:  dacă prelucrarea este efectuată de o autoritatea publică sau un organism public (indiferent de datele prelucrate)  dacă activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de prelucrare care necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă  dacă activități principale ale operatorulu sau persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date personale privind condamnările penale și infracțiuni. Aveți în vedere faptul că dreptul Uniunii sau dreptul intern poate impune numirea unui DPO și în alte situații. În cele din urmă, chiar și în cazul în care desemnarea unui DPO nu este obligatorie, organizațiile pot considera, uneori, ca fiind utilă desemnarea unui DPO în mod voluntar. Grupul de Lucru Articolul 29 în domeniul protecției datelor („WP29“) încurajează aceste eforturi voluntare. Atunci când o organizație desemnează un DPO în mod voluntar, sunt aplicabile aceleași cerințe privind numirea, poziția și sarcinile ca și cum desemnarea ar fi obligatorie. ” 

 

Verifica si pe Facebook detalii despre curs si lectori!

Cursuri Scoala Comerciala si de Servicii Bacau

Urmand cursul vei devenii RESPONSABIL PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL vei reusi cu lejeritate sa

– Comunici cu autoritatile responsabile

– Sa identifici speta unde se aplica date personale.

– Vei detine informatii despre legea privind prelucrarea datelor.

– Vei intelege conditiile de prelucrare a datelor si momentul in care inceteaza drepturile pentru prelucrarea datelor

– Vei putea stabili durata de retentie a datelor.

– Vei stabili cadrul de informare a persoanei vizate –

Vei respecta drepturile persoanei vizate.

– Vei putea da raspunsul la cererile de acces la datele personale.

– Poti sa soliciti implementarea unor decizii automate privind datele

– Vei intelege conceptul de cookies.

– Vei intelege aspectele juridice privind relatia operator – DPO (sanctionarea/demiterea DPO; conflicte de interese; cooperarea cu Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal) precum si raspunderea juridica a operatorului/firmei precum si sanctiuni pentru operatorii de date/DPO

– Vei putea stabili un plan pentru securitatea datelor.

– Vei avea informatii despre momentul si persoanele carora li se vor notifica incidentele.

– Vei putea stabili procedura de transfer a datelor (in interiorul UE sau in afara UE)

– Vei intelege conceptul de anonimizarea datelor.

Ce vei pierde daca nu vei participa:

– Nu vei cunoaste conditiile de desemnarea responsabilului cu protecția datelor si cum poti dovedi ca ai expertiza și abilitățile responsabilului cu protecția datelor

– nu vei stii sa intocmesti planul de monitorizarea periodică și sistematică

– nu vei cunoaste categorii speciale de date cu caracter personal.

– cum poti sa devii persoana desemnata pentru mai multe organizații

– cum sa stabilesti accesibilitatea și localizarea responsabilului cu protecția datelor

– Care sunt limitele de implicare a responsabilului cu protecția datelor în toate aspectele referitoare la protecția datelor cu caracter personal

– Unde apar conflictele de interese

– Cum sa Cooperezi cu autoritatea de supraveghere și asumarea rolului de punct de contact

– Cel mai bun pret

– Posibilitatea de a achita taxa in 2 rate egale de 490 lei

 

Programul cursului:

Zilele de 3-4 Aprilie  parcurgem materia teoretica cu urmatoarele teme:

Modulul 1 – Notiuni introductive cu privire   la domeniul protectiei datelor cu caracter personal

Modul 2 – Drepturile si obligatiile organizatiei in prelucrarea datelor cu caracter personal. Instrumente de informare

Modul 3 – Drepturile si obligatiile persoanelor implicate in prelucrarea datelor   cu caracter personal. Instrumente de informare

Modul 4 – Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului in care organizatia respecta prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, organizarea si utilizarea acestora in cadrul organizatiei.

Modul 5 – Sfera activitfitilor aferente asistentei de specialitate acordate de responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal. Elaborarea planului de lucru al responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal

Modul 6 – Relatia cu autoritatea de supraveghere in domeniul protectiei datelor cu caracter personal. Instrumente si situatii specifice.

Modul 7 – Aspecte specifice cu privire la rolul si activitatea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal

Modul 8 – Managementul riscului si securitatea informatiei.

Cursuri Scoala Comerciala si de Servicii Bacau
Studii minime necesare – Diploma de Licenta.
 
Ne vedem dupa urmatorul program.
ora 9:30 – primirea cursantilor cu o cafea calda.
ora 10:00  – Curs
ora 11:30 – Coffe Break;
ora 11:45 – Curs
ora 13:00 – Pauza de masa – asigurata de Organzizatori;
ora 14:00 – Curs
ora 15:30 – Coffe Braak;
ora 16:00 – Curs
Castiga sansa la educatie
?
Loading...