fbpx

Cursuri acreditate UE

anunturi achizitie

anunturi achizitie

 

nr. 405/ 25 Februarie 2022
Anunt Castigator
In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii
“PICASO – Pachet Integrat pentru Cresterea Accesibilitatii la Scoala si Ocupare”, ID146512, POCU/885/2/5/146512
Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau
Titlu: Furnizare hrana Participanti – Cheltuieli cu hrana
Descriere: Hrana pentru participantii din programul ADS-primar, participantii la ADS-secundar inferior dar si participantii care vor urma si programul de pregatire profesionala 720 ore – 120 zile
COD CPV : 55520000-1 – Servicii de catering
Castigator: SC BRADUTII CATERING indeplineste conditiile tehnice si a prezentat oferta de 123 120 lei cu TVA – declarata castigatoare.
Prezentul anunt ramane publicat timp de 8 zile, termen in care reprezentantul SC BRADUTII CATERING este asteptat la semnarea contractului. ( Acordului de furnizare)

 

 

Nr.327 /18 Februarie 2022
Anunt Achizitie
Titlu: Furnizare hrana Participanti – Cheltuieli cu hrana
Descriere: Hrana pentru participantii din programul ADS-primar, participantii la ADS-secundar inferior dar si participantii care vor urma si programul de pregatire profesionala 720 ore – 120 zile(140*4*18=10080 portii pt grupele de ADS primar + 15*4*30=1800 portii pentru grupa de ADS secundar inferior + 15*120=1800 portii pentru persoanele care vor urma program de pregatire profesionala =10080+1800+1800= 13680 portii hrana)
COD CPV : 55520000-1 – Servicii de catering
Achizitor: Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău
Titlul proiectului: Pachet Integrat pentru Cresterea Accesibilitatii la Scoala si Ocupare
Cod proiect 146512
Calitatea achizitorului în cadrul proiectului
PARTENER 1
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 25 Februarie 2022, ora 08:00. b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania. Ofertele precum si comunicarile procedurii se vor face fie prin adresa scrisa , prin email sau fax. c) Evaluarea ofertelor se va face in data de 25 Februarie 2022, ora 16:00.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.
COMUNICAREA OFERTEI CASTIGATOARE: Se va face pe site-ul www.scsbacau.ro , in data stipulata la pct.1, lit.c., dupa ora stipulata.
Castigatorul ramane publicat timp de minim 8 zile calendaristice,
In termen de 8 zile de publicarea castigatorului, ofertatul castigator este asteptat la semnarea contractului.

 

 

 

nr. 151 /21 Ianuarie 2022
Anunt castigator
In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata,
Pentru proiectul: PICASO – Pachet Integrat pentru Cresterea Accesibilitatii la Scoala si Ocupare, Cod SMIS 146512, POCU/885/2/5/146512
Beneficiar: Partener 1: Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau
Titlu : Funizare Echipamente FEDR ( echipamente informatice si aparatura de birou)
Descriere:Funizare Echipamente FEDR ( cititoare buletine * 2 buc, ghilotina *1 buc, Plotter – 1 buc, Tablete – 120 buc, Laptop – 6 buc si Videoproiector – 6 buc)
COD CPV :
30190000-7 | Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou;
30213100-6 | Computere portabile;
30216120-3 | Echipament de recunoaştere optică a caracterelor;
38652120-7 | Videoproiectoare
Castigator:COMPUTERS GROUP SRL indeplineste conditiile tehnice stabilite si a prezentat oferta de 106 965 lei cu TVA – declarata castigatoare.
Prezentul anunt ramane publicat timp de 8 zile, termen in care reprezentantul COMPUTERS GROUP SRL este asteptat la semnarea contractului. (Acordului de furnizare)

 

 

 

nr. 1314/14 Iulie 2021

Anunt Castigator

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii
Pentru proiectul: “PICASO – Pachet Integrat pentru Cresterea Accesibilitatii la Scoala si Ocupare”, Cod SMIS 146512, POCU/885/2/5/
Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau
Titlu: Furnizare Consumabile imprimanta
Descriere: Achizitionare de Tonere Blabek *5 , Culori *3 buc, consumabil waste toner *1 buc si Drum Cartige *2 buc – necesare pentru realizarea materialelor destinate grupului tinta
COD CPV: 30125110-5 | Toner pentru imprimantele laser/faxuri; 30125120-8 | Toner pentru fotocopiatoare
Castigator: SC Computers Group SRL indeplineste conditiile tehnice stabilite si aprezentat oferta de 8 561 lei cu TVA – declarata castigatoare.
Prezentul anunt ramane publicat timp de 8 zile, termen in care reprezentantul SC Computers Group SRL este asteptat la semnarea contractului. (Acordului de furnizare)

nr. 1177 /25 Iunie 2021 Anunt Castigator In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii
Pentru proiectul: PICASO – Pachet Integrat pentru Cresterea Accesibilitatii la Scoala si Ocupare, Cod SMIS 146512, POCU /885/2/5/146512
Beneficiar: Partener 1 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau
Titlu: Inchiriere Spatiu jud Neamt
Descriere:2 spatii in regiunile unde P1 nu dispune de locatie, respectiv jud.Iasi si jud. Neamt, spatii necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii A2.2, precum si A2.3 atunci cand scolile nu au spatii necesare disponibile *30 luni:
COD CPV : 70310000-7 | Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile
Castigator: S.C. DANWAY CONSULTING S.R.L. indeplineste conditiile tehnice stabilite si a prezentat oferta de 48000 lei cu TVA – declarata castigatoare.
Prezentul anunt ramane publicat timp de 6 zile, termen in care reprezentantul S.C. DANWAY CONSULTING S.R.L. este asteptat la semnarea contractului. (Acordului de furnizare)

 

 

 

 

Nr. 1176/25.06.2021 Anunt Achizitie
Titlu: Furnizare produse de papetarie
Descriere: In cadrul programului, fiecare elev va primi un pachet de rechizite format din: 1 mapa de plastic, 2 pixuri si 3 caiete * 155 elevi = 155 mape, 310 pixuri si 465 caiete. – A3.1, 60 topuri de hartie. – A1.1, GT vor primi cate 50 coli hartie, cate 50 folii de protectie si cate 1 biblioraft. -78 set folii, 155 bibliorafturi , 16 top-uri A2.3
COD CPV : 39263000-3 | Articole de birou
Achizitor: Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău PARTENER 1
Titlul proiectului:Pachet Integrat pentru Cresterea Accesibilitatii la Scoala si Ocupare
Cod proiect 146512
Adresă: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania
Persoană de contact: Maricica SOVA
Telefon: 0743 411 063
E-mail: scsbacau@yahoo.com
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 02 Iulie 2021, ora 08:00.b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania. Ofertele precum si comunicarile procedurii se vor face fie prin adresa scrisa , prin email sau fax.c) Evaluarea ofertelor se va face in data de 02 Iulie 2021, ora 16:00.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.
COMUNICAREA OFERTEI CASTIGATOARE: Se va face pe site-ul www.scsbacau.ro , in data stipulata la pct.1, lit.c., dupa ora stipulata.
Castigatorul ramane publicat timp de minim 8 zile calendaristice.
MODALITATE DE SEMNARE A CONTRACTULUI: In termen de 8 zile de publicarea castigatorului, ofertatul castigator este asteptat la semnarea contractului.
DESCARCA NOTA DE VERIFICARE A VALORII ESTIMATIVE CARE CUPRINDE SPECIFICATIILE TEHNICE SI TOATE DETALIILE
DESCARCA FORMULARUL DE OFERTA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.1181\ 25.06.2021 Anunt Achiziție
Titlu: Inchiriere Spatiu jud Iasi
COD CPV : 70310000-7 | Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile
Achizitor:Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău PARTENER 3
Titlul proiectului:Pachet Integrat pentru Cresterea Accesibilitatii la Scoala si Ocupare
Cod proiect 146512
Adresă: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania
Persoană de contact: Elena SOVA
Telefon: 0743 411 063
E-mail: scsbacau@yahoo.com
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 02 Iulie 2021, ora 08:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania. Ofertele precum si comunicarile procedurii se vor face fie prin adresa scrisa , prin email sau fax.
c) Evaluarea ofertelor se va face in data de 02 Iulie 2021, ora 16:00.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.
COMUNICAREA OFERTEI CASTIGATOARE:Se va face pe site-ul www.scsbacau.ro , in data stipulata la pct.1, lit.c., dupa ora stipulata.
Castigatorul ramane publicat timp de minim 8 zile calendaristice,
MODALITATE DE SEMNARE A CONTRACTULUI:In termen de 8 zile de publicarea castigatorului, ofertantul castigator este asteptat la semnarea contractului. .
DESCARCA NOTA DE VERIFICARE A VALORII ESTIMATIVE CARE CUPRINDE SPECIFICATIILE TEHNICE SI TOATE DETALIILE
DESCARCA FORMULARUL DE OFERTA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1135/ 18 Iunie 2021 Anunt achizitie
Titlu: Inchiriere Spatiu jud Neamt
COD CPV : 70310000-7 | Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile
Achizitor: Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău PARTENER 3
Titlul proiectului: Pachet Integrat pentru Cresterea Accesibilitatii la Scoala si Ocupare
Cod proiect 146512
Adresă: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania
Persoană de contact: Elena SOVA
Telefon: 0743 411 063
E-mail: scsbacau@yahoo.com
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 25 Iunie 2021, ora 08:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania. Ofertele precum si comunicarile procedurii se vor face fie prin adresa scrisa , prin email sau fax.
c) Evaluarea ofertelor se va face in data de 25 Iunie 2021, ora 16:00.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.
COMUNICAREA OFERTEI CASTIGATOARE: Se va face pe site-ul www.scsbacau.ro , in data stipulata la pct.1, lit.c., dupa ora stipulata. Castigatorul ramane publicat timp de minim 8 zile calendaristice.
MODALITATE DE SEMNARE A CONTRACTULUI: In termen de 8 zile de publicarea castigatorului, ofertatul castigator este asteptat la semnarea contractului.
DESCARCA NOTA DE VERIFICARE A VALORII ESTIMATIVE CARE CUPRINDE SPECIFICATIILE TEHNICE SI TOATE DETALIILE
DESCARCA FORMULARUL DE OFERTA!

 

 

 

 

 

 

 

 

nr. 741/19 Aprilie 2021

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii
Pentru proiectul: MICCA – Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor, Cod SMIS 135102, POCU/726/6/12/135102,
Beneficiar: Partener 3 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Furnizare Catering pentru grup tinta
Descriere:Catering pentru participanti la Cursuri de formare si Seminarii
COD CPV : 55520000-1
Castigator: SC SELA SRL indeplineste conditiile tehnice si a prezentat oferta de 67 488 lei cu TVA – declarata castigatoare.
Prezentul anunt ramane publicat timp de 8 zile, termen in care reprezentantul SC SELA SRL este asteptat la semnarea contractului. ( Acordului de furnizare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii nr. 700/ 12 Aprilie 2021
Pentru proiectul: MICCA – Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor, Cod SMIS 135102, POCU/726/6/12/135102,
Beneficiar: Partener 3 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau
Titlu : Furnizare mobilier
Descriere: Achizitionarea de 10 Seturi de masa cu scaun moderne adaptabile lectii interactive in format conferinta pentru laboratorul de informatica
Cod CPV : 39134000-0
Castigator: SC CIMCONS SRL indeplineste conditiile tehnice stabilite si aprezentat oferta de 5900 lei cu TVA- declarata castigatoare.
Prezentul anunt ramane publicat timp de 8 zile, termen in care reprezentantul SC CIMCONS SRL este asteptat la semnarea contractului. (Acordului de furnizare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.699 /12 Aprilie 2021 Anunt achizitie
Titlu: Furnizare Catering pentru grup tinta
Descriere:Catering pentru participanti la Cursuri de formare si Seminarii
COD CPV : 55520000-1
Achizitor: Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău- PARTENER 3
Titlul proiectului:Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor
Cod proiect 135102
Adresă: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania
Persoană de contact: Elena SOVA
Telefon: 0743 411 063
E-mail: scsbacau@yahoo.com
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 19 Aprilie 2021, ora 08:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania. Ofertele precum si comunicarile procedurii se vor face fie prin adresa scrisa , prin email sau fax.
c) Evaluarea ofertelor se va face in data de 19 Aprilie 2021, ora 16:00.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.
COMUNICAREA OFERTEI CASTIGATOARE: Se va face pe site-ul www.scsbacau.ro , in data stipulata la pct.1, lit.c., dupa ora stipulata.
Castigatorul ramane publicat timp de minim 8 zile calendaristice.
MODALITATE DE SEMNARE A CONTRACTULUI: In termen de 8 zile de publicarea castigatorului, ofertatul castigator este asteptat la semnarea contractului.
DESCARCA NOTA DE VERIFICARE A VALORII ESTIMATIVE CARE CUPRINDE SPECIFICATIILE TEHNICE SI TOATE DETALIILE
DESCARCA FORMULARUL DE OFERTA!

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 642 /05.04.2021 Anunt achizitie
Titlu: Furnizare mobilier
Descriere: 10 Seturi de masa cu scaun moderne adaptabile lectii interactive in format conferinta pentru laboratorul de informatica * 600 lei fiecare.
COD CPV : 39134000-0 Mobilier
Achizitor:Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău PARTENER 3
Titlul proiectului:Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor
Cod proiect 135102
Adresă: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania
Persoană de contact: Elena SOVA
Telefon: 0743 411 063
E-mail: scsbacau@yahoo.com
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora):12.04.2021, ora 08:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania. Ofertele precum si comunicarile procedurii se vor face fie prin adresa scrisa , prin email sau fax.
c) Evaluarea ofertelor se va face in data de 12.04.2021, ora 16:00.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.
COMUNICAREA OFERTEI CASTIGATOARE: Se va face pe site-ul www.scsbacau.ro , in data stipulata la pct.1, lit.c., dupa ora stipulata. Castigatorul ramane publicat timp de minim 8 zile calendaristice.
MODALITATE DE SEMNARE A CONTRACTULUI: In termen de 8 zile de publicarea castigatorului, ofertatul castigator este asteptat la semnarea contractului.
DESCARCA NOTA DE VERIFICARE A VALORII ESTIMATIVE CARE CUPRINDE SPECIFICATIILE TEHNICE SI TOATE DETALIILE
DESCARCA FORMULARUL DE OFERTA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 615 /01.04.2021 Anunt Achizitie
Titlu: Furnizare mobilier
Descriere: 10 Seturi de masa cu scaun moderne adaptabile lectii interactive in format conferinta pentru laboratorul de informatica
COD CPV : 39134000-0 Mobilier
Achizitor: Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău – PARTENER 3
Titlul proiectului: Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor
Cod proiect 135102
Adresă: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania
Persoană de contact: Elena SOVA
Telefon: 0743 411 063
E-mail: scsbacau@yahoo.com
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 08.04.2021, ora 08:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania. Ofertele precum si comunicarile procedurii se vor face fie prin adresa scrisa , prin email sau fax.
c) Evaluarea ofertelor se va face in data de 08.04.2021, ora 16:00.
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.
COMUNICAREA OFERTEI CASTIGATOARE: Se va face pe site-ul www.scsbacau.ro , in data stipulata la pct.1, lit.c., dupa ora stipulata. Castigatorul ramane publicat timp de minim 8 zile calendaristice.
MODALITATE DE SEMNARE A CONTRACTULUI: In termen de 8 zile de publicarea castigatorului, ofertatul castigator este asteptat la semnarea contractului.

DESCARCA NOTA DE VERIFICARE A VALORII ESTIMATIVE CARE CUPRINDE SPECIFICATIILE TEHNICE SI TOATE DETALIILE

DESCARCA FORMULARUL DE OFERTA!

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii nr. 605 /31 Martie 2021
Pentru proiectul: MICCA – Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor, Cod SMIS 135102, POCU/726/6/12/135102
Beneficiar: Partener 3 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau
Titlu : Furnizare computere portabile si licente
Descriere: Achizitionarea de laptopuri 10 buc, mouse 10 buc si pachete office 10 buc
Cod CPV : 30213100-6 Laptop , 48000000-8 Mouse, 30237410-6 Pachete Office
Castigator: Computers Group SRL indeplineste conditiile tehnice stabilite si a prezentat oferta de 49 050 lei cu TVA – declarata castigatoare.
Prezentul anunt ramane publicat timp de 8 zile, termen in care reprezentantul Computers Group SRL este asteptat la semnarea contractului. ( Acordului de furnizare)

 

 

 

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii nr. 602 /31 Martie 2021
Pentru proiectul: MICCA – Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor, Cod SMIS 135102, POCU/726/6/12/135102,
Beneficiar: Partener 3 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau
Titlu : Furnizare Materiale tiparite
Descriere: Materiale si mape tiparite, pentru grupul tinta, folosite in realizare evenimente grup tinta si cursuri formare profesionala
COD CPV : 79800000-2 Materiale tiparite
Castigator: Fabrica de tipar SRL indeplineste conditiile tehnice stabilite si a prezentat oferta de 11 979 lei cu TVA – declarata castigatoare.
Prezentul anunt ramane publicat timp de 8 zile, termen in care reprezentantul Fabrica de tipar SRL este asteptat la semnarea contractului. ( Acordului de furnizare)

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii nr. 593 / 30 Martie 2021

Pentru proiectul: MICCA – Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor, Cod SMIS 135102, POCU/726/6/12/135102,
Beneficiar: Partener 3 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Furnizare tonere pentru multifunctionala (imprimante/fotocopiator/laser)
Descriere: Tonere necesare etapei de consiliere, evenimentelor pentru indetificare grup tinta si pentru actiunille de crestere a participarii FPC

Cod CPV : 30125120-8, 30125110-5
Castigator: COMPUTERS GROUP SRL indeplineste conditiile tehnice stabilite si a prezentat oferta de 19 156 lei cu TVA – declarata castigatoare.Prezentul anunt ramane publicat timp de 8 zile, termen in care reprezentantul COMPUTERS GROUP SRL este asteptat la semnarea contractului. ( Acordului de furnizare)

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii nr. 582 /29 martie 2021

Pentru proiectul: MICCA – Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor, Cod SMIS 135102, POCU/726/6/12/135102

Beneficiar: Partener 3 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Furnizare produse de papetarie

Descriere: Produse de papetarie necesare pregatirii etapei de consiliere, evenimentelor pentru identificare grup tinta si pentru actiunille de crestere a participarii FPC

Cod CPV : 39263000-3 Produse papetarie

Castigator: SC STEF SRL indeplineste conditiile tehnice stabilite si a prezentat oferta de 19 032 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 8 zile, termen in care reprezentantul SC STEF SRL este asteptat la semnarea contractului. (Acordului de furnizare)

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii

nr. 571 /26 martie 2021

Pentru proiectul: MICCA – Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor, Cod SMIS 135102, POCU/726/6/12/135102

Beneficiar: Partener 3 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Organizare evenimente

Descriere: Inchirierii unei sali cu dotarile adecvate si servirea mesei pentru grup tinta in cadrul Seminariilor/ evenimentelor in locatiile inchiriate

COD CPV : 55300000-3; 70310000-7

Castigator: SC SELA SRL – indeplineste conditiile Tehnice stabilite si a prezentat oferta de 56 064 lei cu TVA – declarata castigatoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 8 zile, termen in care reprezentantul SC SELA SRL este asteptat la semnarea contractului. ( acordului de furnizare).

 

 

 

 

NOTA PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATIVE ACTUALIZATE

In vederea verificarii actualitatii valorii estimate a achiziţiei directe, cu rezultatele cercetarii ofertelor primite din piata, in vederea atribuirii nr. 567 /26 martie 2021

Pentru proiectul: MICCA – Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor, Cod SMIS 135102, POCU/726/6/12/135102

Beneficiar: Partener 3 : Fundatia Scoala Comerciala si de Servicii – Bacau

Titlu : Închiriere vehicule

Descriere: Inchirierea unui autovehicul necesar implementare proiect 23 luni COD CPV : 34110000-1

Castigator: Premium Leasing SRL – îndeplinește tehnice stabilite și a prezentat oferta de 71469 lei cu TVA -declarată câștigătoare.

Prezentul anunt ramane publicat timp de 6 zile, termen in care reprezentantul Premium Leasing SRL este asteptat la semnarea contractului. (acordului de furnizare).

 

 

 

Nr. 539/24.03.2021 Anunt Achizitie

Titlu: Furnizare Materiale tiparite

Descriere: Materiale si mape tiparite, pentru grupul tinta, folosite in realizare evenimente grup tinta si cursuri formare profesionala COD CPV : 79800000-2 Materiale tiparite

Titlul proiectului: Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor Cod proiect 135102

INFORMAŢII GENERALE

Achizitor: Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău – Calitatea achizitorului în cadrul proiectului PARTENER 3

Adresă: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania

Persoană de contact: Elena SOVA – Telefon: 0743 411 063 – E-mail: scsbacau@yahoo.com

a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 31 Martie 2021, ora 08:00.

b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania. Ofertele precum si comunicarile procedurii se vor face fie prin adresa scrisa , prin email sau fax.

c) Evaluarea ofertelor se va face in data de 31 Martie 2021, ora 16:00.

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.

COMUNICAREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE: Se va face pe site-ul www.scsbacau.ro , in data stipulata la pct.1, lit.c., dupa ora stipulata.

Castigatorul ramane publicat timp de minim 8 zile calendaristice.

MODALITATE DE SEMNARE A CONTRACTULUI: In termen de 8 zile de publicarea castigatorului, ofertatul castigator este asteptat la semnarea contractului.

DESCARCA NOTA DE VERIFICARE A VALORII ESTIMATIVE CARE CUPRINDE SPECIFICATIILE TEHNICE SI TOATE DETALIILE

DESCARCA FORMULARUL DE OFERTA!

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 529 /23.03.2021 Anunt Achizitie

Titlu: Furnizare tonere pentru multifunctionala (imprimante/fotocopiator/laser)

Descriere: Tonere necesare etapei de consiliere, evenimentelor pentru indetificare grup tinta si pentru actiunille de crestere a participarii FPC COD CPV : 30125120-8, 30125110-5

Titlul proiectului: Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor Cod proiect 135102

INFORMAŢII GENERALE

Achizitor:Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău Calitatea achizitorului în cadrul proiectului PARTENER 3

Adresă: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania

Persoană de contact: Elena SOVA – Telefon: 0743 411 063 – E-mail: scsbacau@yahoo.com

a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 30 Martie 2021, ora 08:00.

b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania. Ofertele precum si comunicarile procedurii se vor face fie prin adresa scrisa , prin email sau fax.

c) Evaluarea ofertelor se va face in data de 30 Martie 2021, ora 16:00

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.

COMUNICAREA OFERTEI CASTIGATOARE: Se va face pe site-ul www.scsbacau.ro , in data stipulata la pct.1, lit.c., dupa ora stipulata.

Castigatorul ramane publicat timp de minim 8 zile calendaristice.

MODALITATE DE SEMNARE A CONTRACTULUI: In termen de 8 zile de publicarea castigatorului, ofertatul castigator este asteptat la semnarea contractului.

DESCARCA NOTA DE VERIFICARE A VALORII ESTIMATIVE CARE CUPRINDE SPECIFICATIILE TEHNICE SI TOATE DETALIILE

DESCARCA FORMULARUL DE OFERTA!

 

 

 

 

 

 

Nr. 522 /22.03.2021 Anunt Achizitie
Titlu: Furnizare computere portabile si licente
Descriere: Achizitionarea de laptopuri 10 buc, mouse 10 buc si pachete office 10 buc COD CPV : 30213100-6 Laptop , 48000000-8 Mouse, 30237410-6 Pachete Office
Titlul proiectului: Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor Cod proiect 135102
INFORMAŢII GENERALE
Achizitor: Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău Calitatea achizitorului în cadrul proiectului PARTENER 3
Adresă: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania
Persoană de contact: Elena SOVA – Telefon: 0743 411 063 – E-mail: scsbacau@yahoo.com
a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 31 Martie 2021, ora 08:00.
b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania. Ofertele precum si comunicarile procedurii se vor face fie prin adresa scrisa , prin email sau fax.
c) Evaluarea ofertelor se va face in data de 31 Martie 2021, ora 16:00.
COMUNICAREA OFERTEI CASTIGATOARE: Se va face pe site-ul www.scsbacau.ro , in data stipulata la pct.1, lit.c., dupa ora stipulata.
Castigatorul ramane publicat timp de minim 10 zile calendaristice.
MODALITATE DE SEMNARE A CONTRACTULUI: In termen de 10 zile de publicarea castigatorului, ofertatul castigator este asteptat la semnarea contractului.
DESCARCA NOTA DE VERIFICARE A VALORII ESTIMATIVE CARE CUPRINDE SPECIFICATIILE TEHNICE SI TOATE DETALIILE
DESCARCA FORMULARUL DE OFERTA!

 

 

 

 

Nr. 521/22.03.2021 ANUNT ACHIZITIE

Titlu: Furnizare produse de papetarie

Descriere: Produse de papetarie necesare pregatirii etapei de consiliere, evenimentelor pentru identificare grup tinta si pentru actiunille de crestere a participarii FPC

COD CPV : 39263000-3 Produse papetarie

Titlul proiectului: Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor Cod proiect 135102

INFORMAŢII GENERALE

Achizitor: Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău Calitatea achizitorului în cadrul proiectului PARTENER 3

Adresă: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania

Persoană de contact: Elena SOVA – Telefon: 0743 411 063 – E-mail: scsbacau@yahoo.com

a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 29 Martie 2021, ora 08:00.

b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania. Ofertele precum si comunicarile procedurii se vor face fie prin adresa scrisa , prin email sau fax.

c) Evaluarea ofertelor se va face in data de 29 Martie 2021, ora 16:00.

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.

COMUNICAREA OFERTEI CASTIGATOARE: Se va face pe site-ul www.scsbacau.ro , in data stipulata la pct.1, lit.c., dupa ora stipulata.

Castigatorul ramane publicat timp de minim 8 zile calendaristice.

MODALITATE DE SEMNARE A CONTRACTULUI: In termen de 8 zile de publicarea castigatorului, ofertantul castigator este asteptat la semnarea contractului. .

DESCARCA NOTA DE VERIFICARE A VALORII ESTIMATIVE CARE CUPRINDE SPECIFICATIILE TEHNICE SI TOATE DETALIILE

DESCARCA FORMULARUL DE OFERTA!

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 518 / 19.03.2021 ANUNT DE ACHIZITIE

Titlu: Organizare evenimente

Descriere: Inchirierea unei sali cu dotarile adecvate si servirea mesei pentru grup tinta in cadrul Seminariilor/ evenimentelor in locatiile inchiriate: COD CPV : 55300000-3; 70310000-7

Titlul proiectului:Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor Cod proiect 135102

INFORMAŢII GENERALE

Achizitor: Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău Calitatea achizitorului în cadrul proiectului PARTENER 3

Adresă: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania

Persoană de contact: Elena SOVA Telefon: 0743 411 063 E-mail: scsbacau@yahoo.com

a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 26 Martie 2021, ora 08:00.

b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania. Ofertele precum si comunicarile procedurii se vor face fie prin adresa scrisa , prin email sau fax.

c) Evaluarea ofertelor se va face in data de 26 Martie 2021, ora 16:00.

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.

COMUNICAREA OFERTEI CASTIGATOARE: Se va face pe site-ul www.scsbacau.ro , in data stipulata la pct.1, lit.c., dupa ora stipulata.

Castigatorul ramane publicat timp de minim 8 zile calendaristice.

MODALITATE DE SEMNARE A CONTRACTULUI: In termen de 8 zile de publicarea castigatorului, ofertantul castigator este asteptat la semnarea contractului. .

DESCARCA NOTA DE VERIFICARE A VALORII ESTIMATIVE CARE CUPRINDE SPECIFICATIILE TEHNICE SI TOATE DETALIILE

DESCARCA FORMULARUL DE OFERTA!

 

 

 

Nr.519/19.03.2021 ANUNT ACHIZITIE

Titlu: Închiriere vehicule

Descriere: Inchirierea unui autovehicul necesar implementare proiect 23 luni COD CPV : 34110000-1

Titlul proiectului: Masuri integrate de crestere a calificarii angajatilor Cod proiect: 135102

INFORMAŢII GENERALE

Achizitor: Fundaţia “Şcoala Comercială şi de Servicii” Bacău Calitatea achizitorului în cadrul proiectului PARTENER 3

Adresă: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania

Persoană de contact: Elena SOVA Telefon: 0743 411 063 E-mail: scsbacau@yahoo.com

a) Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora): 26 Martie 2021, ora 08:00.

b) Adresa unde se primesc ofertele: str. Pasajul Revolutiei, nr. 3, etaj 4 Localitatea: Bacău, Tara: Romania. Ofertele precum si comunicarile procedurii se vor face fie prin adresa scrisa , prin email sau fax.

c) Evaluarea ofertelor se va face in data de 26 Martie 2021, ora 16:00.

Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului.

COMUNICAREA OFERTEI CASTIGATOARE: Se va face pe site-ul www.scsbacau.ro , in data stipulata la pct.1, lit.c., dupa ora stipulata.

Castigatorul ramane publicat timp de minim 6 zile calendaristice.

MODALITATE DE SEMNARE A CONTRACTULUI: In termen de 6 zile de la publicarea castigatorului, ofertatul castigator este asteptat la semnarea contractului

DESCARCA NOTA DE VERIFICARE A VALORII ESTIMATIVE CARE CUPRINDE SPECIFICATIILE TEHNICE SI TOATE DETALIILE

DESCARCA FORMULARUL DE OFERTA!

 

Adauga un comentariu

?
Loading...